Ing. Pavel KŘEMÉNEK

Master's thesis

Řízení periferních zařízení zvukového studia pomocí MIDI rozhraní\nl{}

Control of sound studio peripheral devices through the MIDI interface\nl{}
Anotácia:
Diplomová práce poskytuje ucelený náhled na problematiku komunikace elektronických hudebních nástrojů a jiných periferních zařízení, vzájemně propojených prostřednictvím velmi rozšířeného rozhraní MIDI, které spolu s výkonnými počítači dnes tvoří velkou část moderní MIDI systémů. Teoretická část této práce přehledným způsobem popisuje základní principy MIDI komunikace, včetně schémat zobrazujících …viac
Abstract:
The diploma thesis provides a comprehensive insight into communication of electronic musical instruments and other peripheral devices interconnected through the widely-spread MIDI interface. Together with powerful computers, they form a substantial part of modern MIDI systems. The theoretical part of the thesis describes the basic principles of MIDI communication, including schemes depicting selected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2010
Identifikátor: 15677

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedúci: prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘEMÉNEK, Pavel. Řízení periferních zařízení zvukového studia pomocí MIDI rozhraní\nl{}. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / odbor:
Engineering Informatics / Information Technologies

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.