Theses 

Digital marketing strategy for a selected business – Martina Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Martina Svobodová

Bakalářská práce

Digital marketing strategy for a selected business

Digitální marketingová strategie pro firmu Angis Plus s.r.o.

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na strategii digitálního marketingu společnosti Angis Plus s.r.o.Cílem bakalářské práce je zhodnotit nástroje a strategie používané společností v digitálním světě, její slabé stránky, identifikace zlepšení a způsob, jak zlepšit současnou strategii společnosti. První část práce se zabývá marketingovou definicí. Dále se práce zabývá digitálním marketingem, popisuje jeho nástroje, rysy a trendy. Pak definuje sociální média. Charakterizuje sociální média, jejich jednotlivé komunikační nástroje, na kterých se v empirické části následně pracuje.V empirické části se práce zabývá popisem a analýzou společnosti a jejich digitálních nástrojů, které společnost v současné době využívá. V závěrečné části práce jsou prezentovány výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů a strategií používaných společností a návrhy na zlepšení.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the digital marketing strategy for Angis Plus Ltd. The aim of the thesis is to evaluate the tools and strategies used by the company in the digital world, its weak point, identification of improvement and how to improve the current strategy of the company. The first part of the thesis focuses on marketing definition. Further the thesis deals with digital marketing, describes its tools, features and trends. Then defines social media. Characterizes social media, their individual communication tools, which are subsequently worked on in the empirical part.In the empirical part, the thesis deals with the description and analysis of the company and their digital tools, which the company currently uses. In the final part of the thesis there are presented advantages and disadvantages of individual tools and strategies used by the company and suggestions for improvement.

Klíčová slova: marketingová komunikace, webové stránky, digitální marketing, sociální sítě, marketingová strategie, marketing

Keywords: website, digital marketing, marketing strategy, marketing communication, social media, marketing

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Čačková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/65843 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:12, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz