Bc. Viktor MAJOROŠ

Diplomová práce

Projekt využití konceptu EVA pro zvýšení výkonnosti firmy FARE, s.r.o.

The project of the application the concept EVA to improve business performance FARE Ltd.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na měření výkonnosti podniku, s cílem jejího zvýšení. Pro-střednictvím využití EVA jako nástroje moderního měření výkonnosti ve firmě FARE, s.r.o. Teoretická část práce se zabývá popisem různých přístupů k měření výkonnosti se zaměřením na EVA a dále jejich kritické zhodnocení. Praktická část obsahuje výpočet EVA včetně jejího rozkladu na jednotlivé faktory, které ovlivňují …více
Abstract:
The thesis is focused on measuring company performance in order to increase performance. By using of EVA as a tool of modern performance measurement company FARE Ltd. The theoretical part deals with descriptions of various approaches to performance with measu-rement focusing on EVA, and their critical evaluation. The practical part includes the cal-culation of EVA, including its breakdown into individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 22055

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJOROŠ, Viktor. Projekt využití konceptu EVA pro zvýšení výkonnosti firmy FARE, s.r.o.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance