Bc. Milan Očenáš

Diplomová práce

Projektové řízení rekonstrukce vstupního systému na trase pražské linky metra B

Project management of the reconstruction of the entrance system on the prague underground line b
Anotace:
Cílem práce bylo analyzovat projekt na rekonstrukci vstupního systému na trase B pražského metra. V teoretické části jsem uvedl dvě základní znalostní východiska, která jsem využil při vlastní realizaci projektu i při psaní této práce. Šlo o některé oblasti manažerského řízení (styly vedení a řízení, principy a nástroje efektivní komunikace, základy psychologie osobnosti, motivační faktory a nástroje …více
Abstract:
The main aim of this diploma thesis was to describe the entrance system reconstruction on the line B of Prague underground. In the theoretical part are two basic knowledge-based solutions described. These solutions were used by my own project realization. It relates to some areas of manager engineering (styles of leadership, principles and instruments of effective communication, personal psychology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS