Kateřina Mrázová

Diplomová práce

Employee engagement

Employee Engagement
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice angažovanosti zaměstnanců. Hlavním cílem práce je formulace návrhů, které přispějí k posílení engagementu zaměstnanců ve vybrané organizaci. Zdrojem informací byly veřejně dostupné informace, hloubkový rozhovor s HR specialistkou a dotazníkové šetření mezi zaměstnanci. Na základě rešerše literatury byla stanovena hlavní výzkumná otázka: „Existují podmínky pro …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of employee engagement. The main objective of the thesis was to suggest improvement proposals that support the engagement of employees in the selected organization. The sources of information were public information, an interview with the HR specialist of the organization, and a questionnaire survey among the employees. Based on a literature review, the main research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: Marek Stříteský
  • Oponent: Marcela Marešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78874

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management