Lenka Zelená

Bakalářská práce

Způsoby přeceňování majetku k rozvahovému dni (cizí měna, opravné položky, reálná hodnota aj.)

Anotace:
ABSTRAKTPředmětem bakalářské práce je přeceňování majetku účetní jednotky k rozvahovému dni podle platných českých zákonů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyhlášky č. 500/2002 a českých účetních standardů.V teoretické části jsou popsány způsoby oceňování majetku v účetnictví během účetního období a přeceňování majetku k rozvahovému dni podle …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is the assets revaluation of an accounting entity to the balance sheet date in accordance with the legislation valid in the Czech Republic, especially Act 563/1991 on accounting, Act 586/1992 on income tax, regulation No 500/2002 and the Czech Accounting Standards.The theoretical part describes the methods of assets evaluation during the accounting period and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/9x797u/

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9x797u 9x797u/4
23. 4. 2019
Složky
Soubory
Zelená, L.
23. 4. 2019
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Zelená, L.
23. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.