Bc. Daniela Hostačná

Diplomová práce

Modern Data Analysis Solution for Small Business

Modern Data Analysis Solution for Small Business
Anotace:
Firmy začínajú s minimálnymi zdrojmi a postupne dochádza k potrebe ukladania a spracovania dát. Ako firma rastie, analytické riešenia sa stanú nutnosťou. Koncept dátových skladov je štandardom poskytovania analytických dát a ich záloh na trhu už viac ako dvadsaťpäť rokov. Avšak, tradičné dátové sklady sú založené na finančne náročnej lokálnej fyzickej infraštruktúre, čo predstavuje prekážku najmä pre …více
Abstract:
Businesses start with minimal resources and gradually require data storage and processing. As companies grow, data analysis solutions become essential. The data warehouse (DWH) concept has been the industry standard of providing analytical data and backups for over twenty five years. However, traditional DWH relies on costly on-premises infrastructure, posing challenges for small and medium-sized enterprises …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Michal Batko, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jakub Peschel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky