Bc. Dagmar Chřibková

Diplomová práce

Sebereflexe matky na pozadí dospívání dítěte

The self-reflection of the mother in the background of her child growing up
Anotace:
Diplomová práce „Sebereflexe matky na pozadí dospívání dítěte“ se v teoretické části zabývá tématem rodičovství, mateřství a dospívání. Nabízí pohled na utváření vztahu mezi matkou a dítětem, jeho důležitostí a vývojem. V empirické části pak přibližuje současné prožívání matek dětí v adolescentním věku, zejména pak všechny důležitá témata s touto skutečností spojená. Výzkumnou metodou je Interpretativní …více
Abstract:
The thesis „The self-reflection of the mother of a growing up child“ in theoretical part deals with parenting, motherhood and adolescence. It offers a view of the creation of the realitonship between the mother and child, his importace and development. In the empirici part approximates the current mohter experience of adolescent children, especially the all important topics associated with this fact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Práce na příbuzné téma