Tereza NAVRKALOVÁ

Bakalářská práce

Konzumní společnost jako fenomén nového tisíciletí z pohledu mladší generace

Consumer society as a phenomenon of the new millennium from the perspective of the younger generation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá pojmem konzumní společnost a jejími projevy ve společnosti. Zaměřuje se na to, co je to konzum a jaký má vliv na psychiku člověka a výchovu dětí. Tato práce ukazuje historický vývoj konzumní společnosti a její postupné upevňování ve společnosti. Součástí práce je výzkum názorů studentů Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Abstract:
This thesis deals with the concept of consumer society and its manifestations in society. It focuses on what is consumerism and its impact on the human psyche and upbringing of children. This work shows the historical development of the consumer society and its gradual consolidation of the society. Part of this work is research the knowledge of students of the Faculty of Arts, University of Ostrava …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Horák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRKALOVÁ, Tereza. Konzumní společnost jako fenomén nového tisíciletí z pohledu mladší generace. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta