Kateřina Škroudová

Bakalářská práce

Factors of unsuccessful participation of mothers on labour market during parent leave

Faktory neúspěšnosti žen v zapojení do pracovního trhu během rodičovské dovolené
Anotace:
Zapojení do pracovního trhu by mělo být automatickou součástí života každého z nás. Za stejně samozřejmou součást života by měla většina žen považovat založení rodiny spojené s rodičovskou dovolenou. Má bakalářská práce bude věnována problematice zapojení žen na rodičovské dovolené do pracovního trhu. Kvalitativní analýzou budou posouzeny současné možnosti zapojení matek do pracovního prostředí a zejména …více
Abstract:
Participation on labour market should be automatic part of everyone's life. The same obvious part of everyone's life should be to start a family, which is connected with parent leave. My theses engages in problems of participation of mothers on parent leave on labour market. The current situation of women on parent leave will be analyse by qualitative analysis. The results of this analysis help to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Lucia Szabová
  • Oponent: Antonie Doležalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32584

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství