Martina ŠŤASTNÁ

Bachelor's thesis

Pojetí aury a fotografie v myšlení Waltera Benjamina

Notion of Aura and Photography in the Work of Walter Benjamin
Abstract:
Cílem bakalářské práce je snaha objasnit pojem aura ve smyslu, v jakém o něm hovoří Walter Benjamin ve svém díle. Práce se bude pokoušet o sjednocený rozbor tohoto pojmu, neboť napříč Benjaminovým dílem lze vystopovat jistou nekonzistenci a proměnlivost ve vymezení významu aury jako kvality náležející k uměleckým dílům. V další části se pak práce zaměří na řešení otázky, zda u umělecké fotografie ve …more
Abstract:
The aim of this bachelor work is to elucidate the conception of aura in the meaning that Walter Benjamin explains in his work. In my work I try to make a compact analysis of the subject of aura, while throughout the Benjamin´s work there appear a certain inconsistence and inequality in determination of the sense of aura as a quality connected with the work of art. The next part of my work solves the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2012
Accessible from:: 27. 7. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Filip Hotový, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠŤASTNÁ, Martina. Pojetí aury a fotografie v myšlení Waltera Benjamina. Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.7.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 27. 7. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Philosophy

Bachelor programme / field:
Common Theory and History of Art and Culture / Aesthetics

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 9xbzcn 9xbzcn/2
6/8/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6/8/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.