Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D.

Doctoral thesis

Taxonomie goniatitové fauny, biostratigrafie a paleoekologie drahanského a jesenického kulmu

Taxonomy of the Goniatite Fauna, Biostratigraphy and Palaeoecology of the Drahany and Nízký Jseník Culm
Abstract:
Kulmské sedimenty na Moravě a ve Slezsku jsou vyvinuty v podélné struktuře jz. – sv. směru na východním okraji Českého masivu. V zásadě se rozlišují dvě hlavní sedimentační pánve: drahanská a nízkojesenická. Sedimenty Drahanské vrchoviny se litostratigraficky dělí na tři souvrství – protivanovské (spodní – střední visé), rozstáňské (svrchní visé, zóny Peδ – Goα) a myslejovické (svrchní visé, zóny Goα …more
Abstract:
The Culm sediments of the Moravian-Silesian region are preserved in an elongated, SW-NE trending structure on the eastern margin of the Bohemian Massif. Two Culm basins are generally recognized in the Moravian-Silesian Zone: the Drahany Basin and the Nízký Jeseník Basin. The fill of the Drahany Basin has been lithostratigraphically subdivided into three formations: the Protivanov Formation of early …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 9. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 11. 2008
  • Supervisor: prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc., doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta