Olga FICIÁNOVÁ

Bakalářská práce

Sprachliche und inhaltliche Analyse von auf Deutsch verfassten touristischen Materialien aus der Tachauer Region

Language and content analysis of german - written touristic texts from the Tachov region.
Abstract:
The bachelor thesis deals with language and content analysis of tourist materials from Tachov region, which are written in German. The aim of the thesis is to introduce Tachov as a region with the potential of tourist attractiveness and to analyze in linguistic and content touristic materials, especially flyers, brochures and information boards collected in this region.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá jazykovou a obsahovou analýzou turistických materiálů z oblasti Tachovska, které jsou psané německy. Cílem práce je představit Tachov jako region s potenciálem turistické atraktivnosti a jazykově a obsahově rozebrat turistické materiály, zejm. prospekty, brožury a informační tabule, nasbírané v tomto regionu.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FICIÁNOVÁ, Olga. Sprachliche und inhaltliche Analyse von auf Deutsch verfassten touristischen Materialien aus der Tachauer Region. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.