Ing. Terezie Jančaříková

Diplomová práce

Uplatnění pokročilých metod TTD v Armádě ČR

Application of advanced tribotechnical methods in the Army of Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem kalibračních modelů stanovení vybraných tribodiagnostických parametrů - čísla celkové alkality (TBN) a kinematické viskozity při 100 °C (KV 100 °C) - metodou infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) s využitím vícerozměrné statistické metody částečných nejmenších čtverců (PLS). Tvorba kalibračních modelů a jejich validace byla aplikována na motorový …více
Abstract:
This thesis deals with the determination of calibration models of selected tribodiagnostic measurements ? Total Base Number (TBN) and Kinematic Viscosity at 100 °C (KV 100 °C) ? by the method of Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) using multivariate statistical Partial Least Squares (PLS) regression. Creation of model calibration and validation was applied to the engine oil MAXIMA RLD 15W …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jančaříková, Terezie. Uplatnění pokročilých metod TTD v Armádě ČR. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera