Bc. Alena Pechová

Master's thesis

Postavení žen v politickém systému ČR

The Location of Women in the Politic System in the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce „Ženy v politickém systému ČR“ se zabývá historickým vývojem postavení žen v politice a ve společnosti. Cílem diplomové práce je analyzovat, vyhodnotit názory voličů a političek na ženy v politice a popsat společenské postavení žen v minulosti a dnes. Pomocí dotazníkového šetření zjistím, zda voliči chtějí ženy v politice a jak k tomuto povolání přistupují samotné političky. Přestože …viac
Abstract:
My diploma thesis entitled “Women in the political system of the Czech Republic“, deals with the historical process of the position of women in politics and society. Women have not been fully represented in the political system and I will I try to explain the reason. The goal of my diploma thesis is to analyse and evaluate the opinions of voters and women-politicians, show their view of women in politics …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2011
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní