Bc. Josef Kameník

Bakalářská práce

Příprava učitele odborného výcviku na učební téma Polyfúzní svařování

Polyfusion Welding
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozpracováním obsahové výuky daného učebního tématu v oboru Instalatér, a to učebního bloku Polyfúzní svařování plastů. Tato práce může sloužit jako podkladový materiál jak učitelům praktického, tak i teoretického vyučování, a také žákům při osvojování probíraného tématu. V první části práce je popsána charakteristika učebního oboru Instalatér a příprava na učební den. V …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the elaboration of teaching of the given topic of the field of Plumber, especially of the learning block Polyphusion welding of plastics. This paper can be usefull as a resource material for teachers of both practical and theoretical teaching and as well as for pupils when acquiring skills. The first part of the thesis describes the characteristics of the Plumbing field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování