Bc. Klára Janečková

Diplomová práce

Role polymorfismu v genu TLR2 ve vnímavosti k syfilis

TLR2 gene polymorphism in syphilis protection
Anotace:
Syfilis je onemocnění zapříčiněné bakteriální infekcí Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA). Reakce imunitního systému napadeného organismu je zprostředkována interakcí treponemálních lipoproteinů s Toll-like receptory 2 (TLR2). V genu pro tyto receptory se vyskytuje několik nesynonymních jednonukleotidových polymorfismů (SNP), které ovlivňují schopnost receptoru reagovat na infekci a zahájit imunitní …více
Abstract:
Syphilis is a disease caused by bacterial infection of Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA). Reaction of the immune system of the invaded organism is mediated by an interaction of treponemal lipoproteins with Toll-like receptors 2 (TLR2). There are several nonsynonymous polymorphisms (SNPs) occurring in the gene coding these receptors, and they affect the ability of the receptor to react to infection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2020
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta