Bc. Klára Janečková

Master's thesis

Role polymorfismu v genu TLR2 ve vnímavosti k syfilis

TLR2 gene polymorphism in syphilis protection
Abstract:
Syfilis je onemocnění zapříčiněné bakteriální infekcí Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA). Reakce imunitního systému napadeného organismu je zprostředkována interakcí treponemálních lipoproteinů s Toll-like receptory 2 (TLR2). V genu pro tyto receptory se vyskytuje několik nesynonymních jednonukleotidových polymorfismů (SNP), které ovlivňují schopnost receptoru reagovat na infekci a zahájit imunitní …more
Abstract:
Syphilis is a disease caused by bacterial infection of Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA). Reaction of the immune system of the invaded organism is mediated by an interaction of treponemal lipoproteins with Toll-like receptors 2 (TLR2). There are several nonsynonymous polymorphisms (SNPs) occurring in the gene coding these receptors, and they affect the ability of the receptor to react to infection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 7. 2020
  • Supervisor: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta