Ladislav Bulant

Bakalářská práce

Způsob a rozsah individuální ochrany obyvatelstva ČR

The Method and Extent of Individual Protection of the Population in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku individuální ochrany obyvatelstva v České republice. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsaná ochrana obyvatelstva v širším pojetí až po její konkrétní opatření v České republice. Dále se zabývá tématem individuální ochrany obyvatelstva. V praktické části jsou provedena dvě dotazníková šetření vztahující se …více
Abstract:
This thesis is focused on the issue of individual protection of population in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. In the theoretical part there is described a protection of population in a broader sense to specific actions in the Czech Republic. Furtheremore, the thesis is addressed on a topic of individual protection of population. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivan Princ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bulant, Ladislav. Způsob a rozsah individuální ochrany obyvatelstva ČR. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva