Ing. Nataliia Brus

Diplomová práce

Využití reálných opcí

Using of real options
Anotace:
Tato práce se zabývá úvodní analýzou reálných opcí. Vlastní text je rozdělen do dvě kapitoly. První kapitola se věnuje popisu pojmu a oceňování standardních reálné opcí, druhy a modely reálných opcé. Ve druhé kapitole věnuje použití reálné opcí v praxe a financování prostřednictvim reálne opcé.
Abstract:
This work deals with the initial analysis of real options. The text is divided into two chapters. The first chapter is devoted to describe the concept and measurement of the standard real options, types and models of real options. The second chapter deals with using of real options in praxe.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2011
  • Vedoucí: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance