Ing. Nataliia Brus

Master's thesis

Využití reálných opcí

Using of real options
Abstract:
Tato práce se zabývá úvodní analýzou reálných opcí. Vlastní text je rozdělen do dvě kapitoly. První kapitola se věnuje popisu pojmu a oceňování standardních reálné opcí, druhy a modely reálných opcé. Ve druhé kapitole věnuje použití reálné opcí v praxe a financování prostřednictvim reálne opcé.
Abstract:
This work deals with the initial analysis of real options. The text is divided into two chapters. The first chapter is devoted to describe the concept and measurement of the standard real options, types and models of real options. The second chapter deals with using of real options in praxe.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 10. 2011
  • Supervisor: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Vaškovic

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance