Veronika GIMECKÁ

Bakalářská práce

Education of Workers in Social Services-Comparative analysis of day care centres in Finland and Czech republic

Education of Workers in Social Services-Comparative Analysis of Day Care Centres in Finland and the Czech republic
Abstract:
The Bachelor thesis focuses on education of workers in social services. The theoretical part deals with various topics in Finland and their equivalent in Czech Republic. It describes social policy, tertiary education for social service workers and how the social services are laid down in the law in both states. The purpose of practical part is to compare the personal perception of job readiness of …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje vzdelávaniu pracovníkov v sociálnych službách. V teoretickej časti sa venuje rôznym témam vo Fínsku a ich ekvivalentom v Českej Republike. Približuje sociálnu politiku, opisuje terciárne vzdelávanie pre pracovníkov v sociálnych službách a ukotvenie sociálnych služieb v legislatíve oboch štátov. Cieľom praktickej časti je porovnanie osobného vnemu pripravenosti na výkon povolania …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012
Zveřejnit od: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radana Kroutilová Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GIMECKÁ, Veronika. Education of Workers in Social Services-Comparative analysis of day care centres in Finland and Czech republic. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika