Ing. Bc. Jan Voříšek

Master's thesis

Reverse charge v zákoně o dani z přidané hodnoty

Reverse Charge in the Value Added Tax Act
Abstract:
Diplomová práce je rozdělena systematicky do tří hlavních kapitol. První kapitola je věnována historickým souvislostem vzniku DPH. Druhá kapitola se zabývá daní z přidané hodnoty obecně, tedy zejména základním pojmům, které jsou zcela nezbytné pro pochopení textu práce a podáními vztahující se k DPH, u kterých jsem zmínil, z mého pohledu, nejvýznamnější informace. Třetí kapitola je stěžejní pro celou …more
Abstract:
The thesis is systematically divided into three main sections. The first section is devoted to the historical context of VAT. The second section deals with the value added tax in general, especially the basic concepts that are absolutely necessary for understanding the text of the thesis and the submissions relating to VAT, for which I am mentioning, in my view, the most important information. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní