Ondřej Sankot

Disertační práce

EU Economic Policy Priorities in the Process of Integrating European Socio-economic Models

Priority hospodářských politik EU v procesu integrace evropských socioekonomických modelů
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na identifikaci takových priorit hospodářské politiky, které umožní dosahování intensivního růstu evropských ekonomik bez nutnosti nadměrné fiskální nebo monetární stimulace vyvolávající makroekonomické nerovnováhy. Na základě výsledků práce lze konstatovat, že hlavními růstovými determinanty v dlouhém období jsou kvalita institucí, která je v evropském prostředí silně …více
Abstract:
This thesis focuses on the identification of economic policy priorities that will allow for the intensive growth of European economies without the need for excessive fiscal or monetary stimulus inducing macroeconomic imbalances. Based on the results of the thesis, it can be stated that the main determinants of growth in the long term are the quality of institutions, which is in the European environment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
  • Vedoucí: Pavel Hnát
  • Oponent: Zuzana Pěničková, Martina Jiránková, František Varadzin

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75100