Kristýna GRASLOVÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapeutické možnosti kompenzace jednostranného zatížení tanečnic standardních tanců

Physiotherapeutic possibilities of compensation of one-sided load of female standard dancers
Anotace:
Cílem práce je popsat jednostranné zatížení pohybového aparátu u tanečnic standardních tanců, vytvořit vhodný kompenzační program a tím přispět k řešení vzniklých posturálních změn a svalových dysbalancí. Teoretická část je zaměřena na problematiku jednostranného zatížení u tanečnic standardních tanců a stručný popis možností kompenzace za použití fyzioterapeutických metod. V praktické části je zpracována …více
Abstract:
The aim of this work is to describe the unilateral burden of the musculoskeletal system of standard dancers, to create a suitable compensation movement program and thus to contribute to the solution of postural changes and muscle imbalances. The theoretical part of this work is focused on the issue of one-sided load of standard dancers and possible descriptions of compensation using physiotherapeutic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Charvátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRASLOVÁ, Kristýna. Fyzioterapeutické možnosti kompenzace jednostranného zatížení tanečnic standardních tanců. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie