Bc. Anna Czaschová

Diplomová práce

Adventure Learning jako motivace k efektivnímu vzdělávání v rámci témat skandinávských studií

Adventure Learning as a Motivation Tool for Effective Education within the Topics of Scandinavian Studies
Anotace:
Diplomová práce seznamuje čtenáře s hybridní formou distančního vzdělávání zvanou Adventure Learning (AL) a jejím potenciálem jako efektivního prostředku pro výuku témat skandinávských studií (přírodovědných i společenských). Kromě vymezení samotného AL je součástí teoretické části jeho zasazení do kontextu distančního vzdělávání a technologií ve výuce, a taktéž rešerše a zhodnocení vybraného AL projektu …více
Abstract:
The diploma thesis introduces a hybrid distance education approach called Adventure Learning (AL) and its potential as an effective tool for education within various topics of Scandinavian studies. The theoretical part is focused on the definition of the approach as well as on setting it within the context of distance education and learning technologies. Moreover, a research and evaluation of a selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Sudický
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Eliška Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Skandinávská studia