Mgr. Jana Havlíčková

Bakalářská práce

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

The Hospice and Palliative Care in the Life of the Incurably Ill
Anotace:
Bakalářská práce obrací pozornost k tématu paliativní a hospicová péče, která je chápána jako účinná pomoc nevyléčitelně nemocným a umírajícím pacientům i jejich rodinám. Zabývá se prožíváním nevyléčitelně nemocných, procesem umírání a v neposlední řadě i různými formami, obsahem a posláním paliativní péče. Záměrem empirické části práce je ověřit, zda se paliativní péče skutečně podílí na zvýšení kvality …více
Abstract:
The bachelor thesis draws attention to the topic of palliative and hospice care which is understood as an effective help to incurably ill and dying patients and their families as well. It deals with the emotional experience of the incurably ill, with the process of dying and, last but not least, with various forms of palliative care, its contents and objectives. The purpose of the empiric part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika