Mgr. Jitka Kellnerová

Rigorózní práce

Pracovní doba, práce přesčas a organizace práce zaměstnanců ve zdravotnictví

Working time, Work Overtime and Organisation of Work in Health Care
Anotace:
Snahou rigorózní práce na téma "Pracovní doba, práce přesčas a organizace práce zaměstnanců ve zdravotnictví" je komplexní zpracování problematiky pracovní doby, s důrazem na organizaci práce ve zdravotnictví - jako specifickému okruhu lidské činnosti . V úvodu práce je pojednán historický vývoj této problematiky, s důrazem na právní úpravu dříve platnou a právní úpravu Evropské unie. Vzhledem k tomu …více
Abstract:
The aim of this thesis called "Working Time, Work Overtime and Organisation of Work in Health Care" is to completely processed the issues of working time with an emphasis on the organisation of Work in Health Care, as a specific part of human activities. The thesis starts with the historical and general information of this issue, with an emphasis on the earlier legislation and the legislation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2011
  • Oponent: JUDr. et Ing. Petr Machálek, Ph.D., doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta