Nikol Kvardová

Bakalářská práce

Citová vazba a rizikové sexuální chování ve střední adolescenci: role osamělosti

Risky sexual behavior in relation to attachment among adolescents
Anotace:
Cílem práce bylo ověřit mediační model citové vazby k matce, rizikového sexuálního chování a osamělosti ve střední adolescenci, přičemž osamělost byla hypotetizována jako mediátor vztahu mezi citovou vazbou a sexuálním chováním. Nejistá vazba k rodičům se ukazuje jako významný psychologický faktor vysvětlující rizikové sexuální chování v období adolescence. Úzkostná a vyhýbavá citová vazba také souvisí …více
Abstract:
The aim of this study was to verify mediation model of attachment to mother, risky sexual behavior and lone-liness in middle adolescence, while loneliness was hypothesised as a mediator in association between atta-chment and sexual behavior. Insecure parental attachment seems to be significant psychological factor expla-ining risky sexual behavior in adolescence. Attachment anxiety and avoidance are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Daňsová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií