Bc. Petra Banďouchová

Bachelor's thesis

Integrace přesídlených osob na lokální úrovni

Integration of resettled people on local level
Abstract:
Práce se zabývá integrací barmských uprchlíků, kteří byli do ČR přesídleni v rámci Pilotního přesídlovacího programu mezi roky 2008-2009. Cílem práce je odpovědět na otázku: Na jaké dimenze integrace se zaměřují jednotliví lokální aktéři integrace při práci s barmskými azylanty? Teoretická část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů, které jsou s integrací přesídlených osob spojené, metodologická …more
Abstract:
This thesis deals with the integration of refugees from Burma, who were resettled to Czech republic within The pilot resettlement plan during 2008-2009. The aim of this thesis is to answer the main research question: On which dimensions of integration are the local participants of integration policy focused within their interaction with burmese asylum holders? Theoretical part is focused on definition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií