Bc. Ivan Snovák

Diplomová práce

Produkčné (transakčné) systémy v podniku

The use of enterprise production (transaction) systems
Abstract:
The thesis deals with an overview of the transaction systems in the enterprise. The author is providing a detailed analysis of the mentioned systems and their impact onbusiness process efficiency. The first part is focused on the principles of corporateinformation technology and to the basic terminology. The second part focuses on transaction systems and their application equipment. The main part ofthesis …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá spracovaním prehľadu informačných systémov v podniku so zameraním na zavedenie transakčného systému. V práci sa nachádza rozbor transakčného systému a jeho dopad na efektivitu podnikového procesu.V úvodnej časti práce sa autor zameral na princípy podnikovej informatiky a potrebnú terminológiu. Druhá časť je zameraná na transakčné systémy v spojitosti so systémami ERP a ich …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zsolt Pastorek, PhD.
  • Oponent: Ing. Bohuslav Martiško, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management