Bc. Rostislav ZEMAN

Bachelor's thesis

Mechanizace svařování ocelových nosníků stavebních konstrukcí

Mechanization of welding steel beams at building constructions
Abstract:
Bakalářskou práci jsem zaměřil na zavádění mechanizovaného způsobu svařování ocelových nosníků stavebních konstrukcí. Práce zahrnuje porovnání s předchozím stavem, kdy byli nosníky svařovány ručně, s nově zavedeným způsobem mechanického svařování automatem.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on implementing of mechanical method of steel beams welding at building constructions. The thesis comprised the comparing between previous state where manually beam welding was used and new mechanical method of automatic welding.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 9. 2007
Identifier: 5403

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2007
  • Supervisor: Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZEMAN, Rostislav. Mechanizace svařování ocelových nosníků stavebních konstrukcí. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 09. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / field:
Process engineering / Technological equipment

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.