Bc. Rostislav ZEMAN

Bakalářská práce

Mechanizace svařování ocelových nosníků stavebních konstrukcí

Mechanization of welding steel beams at building constructions
Anotace:
Bakalářskou práci jsem zaměřil na zavádění mechanizovaného způsobu svařování ocelových nosníků stavebních konstrukcí. Práce zahrnuje porovnání s předchozím stavem, kdy byli nosníky svařovány ručně, s nově zavedeným způsobem mechanického svařování automatem.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on implementing of mechanical method of steel beams welding at building constructions. The thesis comprised the comparing between previous state where manually beam welding was used and new mechanical method of automatic welding.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2007
Identifikátor: 5403

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2007
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMAN, Rostislav. Mechanizace svařování ocelových nosníků stavebních konstrukcí. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 09. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.