Bc. Radka Suchopárková

Bakalářská práce

Regionální program zaměstnanosti jako prevence sociální exkluze u mentálně postižených osob

The Regional Employment Program as Social Exclusion Prevention focused on People with Intellectual and Developmental Disabilities
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Regionální program zaměstnanosti jako prevence sociální exkluze u mentálně postižených osob se zabývá možnostmi pracovního začlenění těchto lidí jako významné oblasti sociálního začleňování. Jak mohou napomáhat aktivity neziskových organizací při pracovním a sociálním začlenění vyloučených osob? Cílem práce bylo zjistit přínosy zaměstnání z pohledu mentálně postižených lidí …více
Abstract:
The Thesis „The Regional Employment Program as Social Prevention Exclusion focused on People with Intellectual and Developmental Disabilities“ deals with the labour market inclusion opportunities of these people as significant field of social integration. How can be the activities of non-profit organizations helpful to excluded persons within labour market and social inclusion? The main goal of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kristýna Pešáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií