RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Disertační práce

Mathematical models in oncology

Mathematical models in oncology
Anotace:
Tato práce je věnována problematice modelování dat pacientů s maligním onemocněním pomocí matematických metod. V první části práce jsou definovány hlavní epidemiologické charakteristiky používané v dalších kapitolách. Dále jsou v úvodní kapitole uvedeny některé klíčové prvky hodnocení populačních onkologických dat. Kapitola 2 je věnována matematickým metodám pro hodnocení přežití onkologických pacientů …více
Abstract:
The emphasis of this dissertation lies on mathematical methods for modelling of cancer patient data. First chapter gives an introduction to cancer epidemiology and definition of basic terms needed in following chapters. Moreover, some key issues for the population-based cancer data assessment are discussed. Chapter 2 is a methodical chapter on mathematical methods used for cancer survival assessment …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc., prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost a matematická statistika