Bc. Peter Bogyi

Diplomová práce

Hlavné príčiny ekonomickej a finančnej krízy 2007/2008

Root Causes of Economic and Financial Crisis 2007/2008
Abstract:
The thesis deals with the economy and financial crisis. It explores, with the help of the descriptive analysis, the main reasons leading to its origin, describes the course and consequences of the crisis in the USA and European countries. The thesis is divided into three main chapters. The first chapter defines the economy and financial crisis and explains the development of the theory of financial …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá ekonomickou a finančnou krízou. Pomocou deskriptívnej analýzy skúma hlavné príčiny, ktoré viedli k jej vzniku, opisuje priebeh a dôsledky krízy v USA a v krajinách Európy. Práca je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá kapitola charakterizuje ekonomickú a finančnú krízu a vysvetľuje vývoj teórie finančných kríz. Druhá kapitola popisuje príčiny, priebeh a dôsledky najvýznamnejších …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok A