Theses 

Právní vědomí obyvatel Kyjovska o možnosti dědění ze závěti – Jana KŘIVÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana KŘIVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Právní vědomí obyvatel Kyjovska o možnosti dědění ze závěti

Legal awarness in connection with testate succession in Kyjovsko area

Anotace: Bakalářská práce se zabývá popsáním a seznámením s oblastí dědického práva a právním vědomím obyvatel Kyjovska. Obsahuje popis vývoje dědického práva, pojmy v něm používané a jejich charakterizaci, vysvětlení posloupnosti v dědických třídách, náležitosti posledního pořízení, způsoby, kterými mohlo dojít k vydědění nepominutelných dědiců a dědické tituly, které se používali nebo používají od 12. století do současnosti. Dále teoretická část objasňuje pojem právního vědomí, jeho význam v naší společnosti a složky právního vědomí. Přibližuje různé sociologické pohledy na to, jak se právní vědomí dělí a jaká je motivace lidí dodržovat zákony. Empirická část práce zjišťuje a vyhodnocuje, jak obyvatelé Kyjovska znají problematiku dědění ze závěti a analyzuje jejich nedostatky v této oblasti.

Abstract: This bachelor thesis pursues to describe the area of inheritance law and legal awareness of Kyjovsko population about the possibilities of testate succession. Included is a description of the development of inheritance law, as well as explanation of established terms and their characterization. My thesis further explores areas such as intestate succession, requirements of last will, disinheritance of non-negligible heirs and parts of history of inheritance law from 12th century to present. Theoretical section of my thesis focuses on legal consciousness - it's significance in today's society and integral components. Mentioned are several sociological approaches on categorizing legal consciousness and on general public's motivation to abide by the law. The research evaluates how familiar are residents of Kyjovsko with testate succession, and analyzes educational needs and shortcomings in this area.

Klíčová slova: dědické právo, právní vědomí, závěť

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zdenka Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=214571 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KŘIVÁKOVÁ, Jana. Právní vědomí obyvatel Kyjovska o možnosti dědění ze závěti. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 13:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz