Theses 

Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením v rehabilitační třídě základní školy speciální. – Bc. Jana DUŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana DUŠKOVÁ

Diplomová práce

Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením v rehabilitační třídě základní školy speciální.

Education of pupils with combined handicap in rehabilitation class at special basic school.

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou edukace žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami, konkrétně pak vlivem edukačního procesu na jejich rozvoj. Teoretická část charakterizuje okruh osob s těžkým mentálním a kombinovaným postižením, podává informace o legislativních podmínkách jejich vzdělávání a popisuje vybrané specilní a podpůrné metody vzdělávání. Praktickou část tvoří charakteristika zařízení, ve kterém se sledovaní žáci vzdělávají a jejich případové studie.

Abstract: This thesis deals with the education of pupils with severe mental disabilities and concomitant multiple disabilities, this is in particular concerned in the influence of the educational process over their progress. The theoretical part describes a range of persnons with severe mental and multiple disabilities, provides an information on legislative terms regarding their education and describes certain special and supportive methods of the institutions in which the subject pupils are educated, and their sase studies.

Klíčová slova: žák s kombinovaným postižením, edukační proces, individuální přístup, sebeobsluha, komunikace, pravidelný režim

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 18. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 6. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

DUŠKOVÁ, Jana. Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením v rehabilitační třídě základní školy speciální.. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz