Markéta Kořenková

Bakalářská práce

Mravnostní trestné činy

Moral crimes
Anotace:
Cílem bakalářské práce je přehledné zpracování daného tématu, obecná charakteristika mravnostní trestné činnosti, analýza sexuální kriminality se zaměřením na pachatele a jeho oběť. Práce je tvořena z hlavních kapitol, kdy v první z nich jsou definovány základní pojmy, které se sexuální kriminalitou souvisí. Druhá kapitola je zaměřena na jednotlivé trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is a well-arranged elaboration of the given topic, general characteristics of moral crime, analysis of sexual crime with a focus on the perpetrator and his victim. The thesis consists of the main chapters, in which the basic terms that are related to sexual crime are defined. The second chapter focuses on individual crimes against human dignity in the sexual area. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
  • Oponent: JUDr. František Klimus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech