Veronika Horáková

Bakalářská práce

Politický režim Slobodana Miloševiće

The political regime of Slobodan Milošević
Anotace:
Práce přibližuje nedemokratický režim, který vznikl v devadesátých letech na území bývalé Jugoslávie. První část práce se zabývá obecnou teorií a charakteristikou nedemokratických režimů, především režimů autoritativních. Další část je zaměřena na zkoumání režimu, který je pro tuto práci podstatný, tedy nedemokratického režimu v Jugoslávii, potažmo Srbsku po nástupu Slobodana Miloševiće k moci. Je …více
Abstract:
This document characterizes the undemocratic regime that was formed in the 1990s in the former Yugoslavia. The first part is focused on the general theory and characteristic of undemocratic regimes, especially the authoritarian ones. The next part is focused on the study of the regime that is essential for this work, ie the undemocratic regime in Yugoslavia and Serbia after the entry of Slobodan Milošević …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/u6pq3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lubomír Hlavienka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Středoevropská studia