Bc. Lukáš Kusýn

Bachelor's thesis

Určení absolutní koncentrace a rotační teploty pro oxid dusnatý za využití laserem indukované fluorescence

Determination of concentration and rotational temperature of nitric oxide with the use of laser-induced fluorescence
Abstract:
V této práci se zabýváme určením absolutní koncentrace za nízkého tlaku ve směsi argonu a oxidu dusnatého pomocí laserem indukované fluorescence. Klade se zde důraz na podrobné vysvětlení postupu vedoucího k určení absolutní koncentrace. Tento postup zahrnuje vytvoření skript pro dílčí výsledky a konečnou hodnotu absolutní koncetrace n_0=(1.57+/-0.94)*10^{21} m^{-3}. Dále je vytvořen postup pro určení …more
Abstract:
This thesis examines determination of absolute concentration in low pressure mixture of argon and nitric oxide with the use of laser induced fluorescence. This work is focused on detailed explanation of calculations that leads to determination of absolute concentration. This process of determination includes creation of scripts for fractional results and its final value of absolute concentration n_0 …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jan Voráč, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Physics / Physics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.