Bc. Lukáš Kusýn

Bachelor's thesis

Určení absolutní koncentrace a rotační teploty pro oxid dusnatý za využití laserem indukované fluorescence

Determination of concentration and rotational temperature of nitric oxide with the use of laser-induced fluorescence
Anotácia:
V této práci se zabýváme určením absolutní koncentrace za nízkého tlaku ve směsi argonu a oxidu dusnatého pomocí laserem indukované fluorescence. Klade se zde důraz na podrobné vysvětlení postupu vedoucího k určení absolutní koncentrace. Tento postup zahrnuje vytvoření skript pro dílčí výsledky a konečnou hodnotu absolutní koncetrace n_0=(1.57+/-0.94)*10^{21} m^{-3}. Dále je vytvořen postup pro určení …viac
Abstract:
This thesis examines determination of absolute concentration in low pressure mixture of argon and nitric oxide with the use of laser induced fluorescence. This work is focused on detailed explanation of calculations that leads to determination of absolute concentration. This process of determination includes creation of scripts for fractional results and its final value of absolute concentration n_0 …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jan Voráč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Physics / Physics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.