Natálie Nachtigalová

Bakalářská práce

Dopady regresního faktoringu na ukazatele ve finanční analýze podniku

Impacts of Recourse Factoring on the Financial Indicators of the Financial Analysis of a Company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá faktoringem, jakožto jednou z možností forem financování podniku. V rámci teoreticky zaměřené části práce bylo využito rešerše odborné české i zahraniční literatury, na jejímž základě byly vymezeny základní pojmy, princip fungování faktoringu, analýza trhu a prostředí společně se zahraničním srovnáním. Prakticky zaměřená část práce je věnována dvěma tematickým oblastem …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with a factoring as one of the possibilities of business financing. Theoretical part of the thesis is based on the research of Czech and foreign academic literature which enables to demarcate basic concepts of factoring, key principles upon which factoring is formed, analysis of factoring market and its condition along with the comparison of foreign countries' examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2020
  • Vedoucí: Barbora Rýdlová
  • Oponent: František Poborský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80201