Mgr. Vojtěch Zapletal, Ph.D.

Disertační práce

Computational and NMR characterization of intrinsically disordered protein regions

Computational and NMR characterization of intrinsically disordered protein regions
Anotace:
Zajímali jsme se o vnitřně neuspořádané proteiny (IDP), které nejsou schopny samostatně vytvořit stabilní terciární strukturu. Jsou důležité pro procesy jako určení vazebných partnerů, regulace transkripce a často jsou spojovány s neurodegenerativními chorobami. Většina IDP jsou ve skutečnosti vnitřně neuspořádané oblasti, které jsou napojeny na strukturované domény. Jak pro experimentální, tak i pro …více
Abstract:
Intrinsically disordered proteins (IDPs) characterized by polypeptide chains that fail to fold into stable and well defined tertiary structure in an isolated state have been under our interest. They play key roles in processes such as molecular recognition, regulation of transcription and they are related to neurodegenerative diseases. Most of IDPs are in fact intrinsically disordered regions that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Dr. Chris Oostenbrink, doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta