Bc. Milan Husár

Master's thesis

Komparace efektivity aerobního a rezistentního tréninkového plánu na změnu tělesné kompozice

Comparison of efficiency of an aerobic and strength training schedule on a change in body composition
Abstract:
V této diplomové práci se zabýváme porovnáním efektivity aerobního a rezistentního tréninkového plánu na změnu tělesné kompozice. Cílem je porovnat, který z obou tréninkových plánů je efektivnější při redukci tělesného tuku, změně kosterního svalstva a celkové tělesné hmotnosti. V teoretické části práce charakterizujeme aerobní a rezistentní trénink, na základě čehož jsme v praktické části vytvořili …more
Abstract:
This thesis deals with the comparison of efficiency of an aerobic and strength training schedule on a change in body composition. The objective is to compare which one of the both training schedules is more efficient at reduction of body fat mass, change in sceletal muscle mass and body weight. Within the theoretical part is described an aerobic and strenght training. Within the practical part are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií