BcA. Klaudie Ančincová

Diplomová práce

GOGO - hračky pro slepé psy

Toys for Blind Dogs
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá produktem GOGO - PETTOY. Jedná se nejen o hračku pro zrakově postižená zvířata ale také o pomůcku pro práci s vaším zvířetem a vytvořením si vzájemného vztahu. V teoretické části práce se zabývám nejrůznějšími rešeršemi pro český i zahraniční trh, pomůckami pro výcvik, aktivními hračkami pro rozvoj a chrániči nejen pro slepé psi. Pes není člověk, potřeby a smysly zvířete …více
Abstract:
This thesis is about subject of GOGO-PETTOY product. It´s not just a toy for visually impaired animals but also tool for improving relationship and abilities of your pet. In theory part I thoroughly research domestic and foreigh markets. Aids for training, toys for active play and protection gear for disabled dogs, even with other disabilities than visual impairments. Dog isn´t a human and his needs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. M.A. Vladimír Kovařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ančincová, Klaudie. GOGO - hračky pro slepé psy. Zlín, 2019. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimédia a design - Produktový design

Práce na příbuzné téma