Bc. Tomáš Fiala

Diplomová práce

Využití teambuildingu ve sportovním koučování ve vybraném sportu

Use of Teambuilding in Coaching in a Particular Sport
Anotace:
Práce se zabývá využitím teambuildingu v ledním hokeji u mládežnické kategorie mladších žáků v oddílu Orli Znojmo. Cílem je zjistit, jaký vliv má teambuilding na rozvoj spolupráce v týmu. Čtenář by se měl v naší práci dovědět základní informace o teambuildingu, jak ho používat v praxi a čeho se vyvarovat. Dále se zde může dovědět, jakými rolemi disponuje tým mladších žáků, popřípadě kdo jednotlivé …více
Abstract:
The work deals with the use of teambuilding in ice hockey at the youth category in the junior section Orli Znojmo. The aim is to determine the effect on the development of teambuilding teamwork. The reader should know in our work teambuilding basic information about how to use it in practice and what to avoid. Furthermore, you can find out such roles has a team of younger pupils, or the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu