Lenka PARCHAŃSKI

Bakalářská práce

Public Relations jako nástroj komunikační strategie neziskových organizací

Public Relations as a tool of communication strategy of the non-profit organizations
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje Public Relations v organizacích soukromoprávního neziskového sektoru. V teoretické části práce jsou popsány základní charakteristické rysy, pojmy a funkce týkající se neziskového sektoru, oboru Public Relations a komunikace v neziskových organizacích. Cílem bakalářské práce je zjistit pomocí kvalitativní metodologie způsob uplatňování Public Relations u vybraných neziskových …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Public Relations priváte organizations in the non-profit sector. The theoretical part describes the main characteristics of the non-profit sector, field of Public Relations and Communications in non-profit organization. The aim of this thesis is to determine a method using qualitative methodology application of Public Relations for selected non-profit organizations in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013
Zveřejnit od: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Tímea Trzos, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PARCHAŃSKI, Lenka. Public Relations jako nástroj komunikační strategie neziskových organizací. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta