Bc. Věra Korýdková

Diplomová práce

Zefektivnění listovního dodání v rámci Depa Praha 704 České pošty, s.p.

Anotace:
Práce se zaměřuje na zefektivnění listovního dodání v rámci Depa Praha 704 České pošty, s. p. Na vybrané dodejně je provedena analýza jednotlivých listovních doručovacích okrsků. Následně jsou navrženy řešení, které vedou k vyšší efektivitě práce a snížení provozních nákladů při zachování kvality práce.
Abstract:
Dissertation concentrates on efficiency improvement of letter submission within the scope of the Czech Post, s. o. e., Prague 704 Depot. On selected delivery point is carried out analysis of individual letter delivery districts. Subsequently the proposals are made aiming at more work efficiency and reduction of operating costs and also preserving of work quality in particular.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Korýdková, Věra. Zefektivnění listovního dodání v rámci Depa Praha 704 České pošty, s.p.. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika