Bc. Jiří Tříska

Master's thesis

Energetická politika EU - historie, současnost a budoucnost

EU Energy Policy - history, present and future
Abstract:
Třebaže vymezení energetické politiky v právu Evropské unie není zcela jednoznačné, patří mezi její nejvýznamnější současné priority. Otázka zásobování a využívání energií je i nadále převážně výsadou členských zemí, avšak je také ve stále větší míře vyvíjeno úsilí o koordinaci aktivit v energetické oblasti v rámci EU. Evropská unie nedisponuje dostatečnými energetickými zdroji, které by zajistily …more
Abstract:
Although the definition of energy policy in EU law is not entirely clear, it is one of its most important current priorities. The issue of energy supply and use is still largely the prerogative of the Member States, but efforts are increasingly being made to coordinate energy activities within the EU. The European Union does not have sufficient energy sources to ensure its own self-sufficiency, so …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: PaedDr. Václav Netolický
  • Reader: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní